Informatie

Speerpunten 2017:

 • Vlieghoogte van de vliegroutes Lelystad Airport
 • Verkeersveiligheid: hier blijven we actief bij betrokken middels de klankbordgroep en direct contact met ambtenaren.
 • Financieel begeleiden van eventuele particuliere initiatieven die maatschappelijk gedragen worden. Zoals de beweegtuin en de financiële ondersteuning voor de boomgaard.
 • Aansluiten bij de opzet van een nieuw Monumentenboek. Afhankelijk van beleid en mogelijke samenwerking.
 • Vanuit Typisch Dalfsen het volgen van en aansluiten op de centrumvisie.
 • Nieuw te vormen beleid voor het dorp blijven we volgen dmv deelname aan burgerparticipatie 
 • We zijn er voor vraagstukken van bewoners die maatschappelijk gedragen worden en kunnen vanuit onze rol en een breder draagvlak in gesprek gaan met de gemeente.
 • We sluiten eens per jaar aan bij de vergadering met alle PB’s in de gemeente Dalfsen.
 • Werven nieuwe leden

 
 • Hoe word ik lid van Plaatselijk Belang Dalfsen en wat zijn de kosten hiervoor? +

  U kunt lid worden door op de knop "word lid" te klikken boven in de menubalk op de website. De kosten voor het lidmaatschat bedragen €5,- p/j
 • Is Plaatselijk Belang Dalfsen een politieke partij? +

  Nee, Plaatselijke Belang Dalfsen is geen politieke partij.
 • Met welke vragen/klachten/problemen kan ik bij Plaatselijk Belang Dalfsen terecht? +

  Met wensen, knelpunten en vraagstukken voor het dorp Dalfsen die maatschappelijke gedragen worden. Door onze rol en korte lijn met de gemeente kunnen we vanuit een breder draagvlak in gesprek.
 • 1