Dementievriendelijk wandelpad

Dementievriendelijk wandelpad van Rosengaerde naar winkels.

Een mooi initiatief van Rosengaerde waar PB met plezier een bijdrage aan heeft gedaan. Op de maatschappelijke beursvloer werd ons door Rosengaerde gevraagd of wij iets zouden kunnen betekenen om dit pad te realiseren. We hebben toen een deal gesloten en zijn gelijk aan de slag gegaan. Hiervoor hebben we contact gezocht met de gemeente Dalfsen waar we dit idee onder de aandacht hebben gebracht en de mogelijkheid hebben bekeken. Wij vinden het namelijk van "Plaatselijk Belang" dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig hun boodschappen kunnen doen. Dit pad zal daar belangrijk aan bijdragen. Door de gemeente Dalfsen werd hier gelukkig positief op gereageerd en werd vervolgens het contact tussen gemeente en Rosengaerde gelegd om de details te bespreken. We zijn dan ook blij met dit bijzonder resultaat!

Klik op onderstaande hyperlink voor een foto

Dementievriendelijk wandelpad

 

2017:

 

Timmer week

Plaatselijk belang heeft de timmerweek weer nieuw leven ingeblazen. Dit was een groot succes. Dagelijks waren er 100 kinderen en soms zelfs meer die aan het timmeren waren. Zonder de vele vrijwilligers en sponsoren was dit niet mogelijk geweest.

Dalfsen 3D

De gemeente heeft subsidie verstrekt aan Zorgcentrum Rosengaerde voor een drietal projecten: Smartt Glass/ langer thuiswonen, wat als dat even niet meer gaat/ een netwerk creëren voor de jonge zorgvrager. PBdD heeft gehoor gegeven aan de uitnodiging voor een interactive bijeenkomst op 27 september.

Vliegroutes

Een afvaardiging van PBdD is meegeweest voor het aanbieden van de petitie in Den Haag. Dit was een 'stilprotest'. PBdD wordt mede-eiser voor het geval dat het komt tot een juridische procedure.

Rondweg

PBdD blijft de onveilige situaties op de rotondes op de rondweg/Koesteeg onder de aandacht brengen. In een kennismakingsgesprek met gemeenteraadslid Gerrit-Jan Veldhuis is dit nog eens weer benadrukt.

Buurtbus

PBdD is aangeschreven over het voornemen de routes van de buurtbus in het dorp Dalfsen aanzienlijk in te korten. Naar onze mening komen hiermee de steeds langer thuiswonende mensen vervoerstechnisch in de knel. In een schrijven hebben we onze zorgen hierover geuit en de nodige vragen gesteld.

4 mei herdenking

Op verzoek gaat PBdD kijken wat ze kunnen bijdragen aan de 4 mei herdenking.

Beursvloer

25 okober wordt de Beursvloer weer georganiseerd. PBdD neemt hieraan deel.

 

Plaatselijk Belang dorp Dalfsen maakt zich als onderdeel van de actiegroep ''Hoog Overijssel'' zorgen over de hoogte van de vliegroutes richting Airport Lelystad vanaf 2019.

Deze ontwikkeling gaat een grote impact hebben op ons dorp en onze leefomgeving. Zoals de hoogte nu bepaald is klinkt het straks elke 5 minuten of er vrachtwagen voorbij gaat met 70 km per uur. En dit terwijl hoger vliegen gewoon mogelijk lijkt.

Wij roepen inwoners van ons dorp dan ook op om via petities.nl de petitie '' Red Overijssel'' te tekenen om te voorkomen dat dit ons zomaar overkomt. Doet u mee?

 

2016:

2016 - Op advies van PB heeft de gemeente de heg bij de rotonde Kampmansweg/Wilhelminastraat gesnoeid. Gelukkig is alles nu weer goed zichtbaar en kunnen wij weer veiliger oversteken.

2016 - De gemeente heeft de verwijderde borden van het voetpad aan de Schoolstraat weer teruggeplaatst, nadat er bij een wijkvertegenwoordiger een melding was binnen gekomen dat de borden waren verwijderd zonder overleg. De aanwondenden zijn er erg blij mee.

- nieuwsbrief februari 2016

 - Nieuwsbrief september 2015

   Artikel over plaatselijk Belang in de krant (zomer 2015)

Nieuwsbrief februari 2015

Nieuwsbrief november 2014